Ing. Pavel Borusík, Ph.D. - SILVEX

Ing. Pavel Borusík, Ph.D. - SILVEX

Zahradní a krajinářská architektura, lesy zvláštního určení, výuka a poradenství

Stříbřec 54
378 18 Stříbřec
IČ: 41665384

Informace o subjektu Ing. Pavel Borusík, Ph.D. - SILVEX

Návrhy a realizace zahrad okres Jindřichův Hradec Jihočeský kraj

 

Ing. Pavel Borusík nabízí díky více než dvacetileté tradici firmy v oborech zahradní a krajinářská architektura a lesní hospodářství kompletní projekční práce. Naše služby zahrnují vše od návrhu projektové dokumentace, přes její projednání s dotčenými účastníky řízení, vypracování a projednávání žádosti o poskytnutí dotací, pomoc při výběru vhodného dodavatele díla, autorský nebo technický dozor při realizaci záměru, vypracování konečného vyúčtování a závěrečného vyhodnocení včetně medializace výsledků.

 

Zahradní a krajinářská architektura:
 • komplexní řešení historických zahrad a krajinářských celků, provázání zájmů památkové péče a ochrany životního prostředí s dalšími zájmovými skupinami
 • dendrologické průzkumy historických zahrad, parků a krajinných celků
 • archivní a stavebně historické průzkumy
 • projekty pěstebních opatření ve veřejné zeleni
 • inženýrská činnost a odborné vedení staveb ve veřejné zeleni
 • účelové studie a posudky ve veřejné zeleni
 • poradenská a konzultační činnost
 • realizace zahradních úprav

 

Lesní hospodářství:
 • komplexní řešení účelových funkcí v lesích v souladu s platnými právními předpisy, spolupráce při kategorizaci lesa
 • řešení městských lesů, lázeňských lesů,  historických obor a bažantnic, provázání zájmů lesního hospodářství, památkové péče a ochrany životního prostředí s dalšími zájmovými skupinami
 • sesouladění hospodářských a účelových funkcí lesa
 • vypracování dílčí části lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov s ohledem na účelové funkce lesa
 • výkon funkce odborného lesního hospodáře 

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ing. Pavel Borusík, Ph.D.

Stříbřec 54

378 18 Stříbřec

tel.+420 722 959 280

Kde nás najdete?